Загальна інформація

Загальна інформаціяАдреса: 56600, м. Нова Одеса, вул. Шкільна, 38
факс: (05167) 2-14-46
e-mail: novaodesapmsd@meta.ua

 

 

 

Головний лікар – Кучер Олена Іванівна, тел.: (05167) 2-14-46
Заступник головного лікаря з ЕТН – Курій Юрій Леонтійович, тел.: (05167) 9-18-35
Секретар – Верланова Руслана Дмитрівна, тел.: (05167) 2-14-46

Структурні підрозділи:

 • 10 лікарських амбулаторій загальної практики–сімейної медицини
 • 21 фельдшерський пункт
 • денний стаціонар на 40 ліжок (10 ліжок – Бузька АЗПСМ, 10 ліжок – С-Єланецька АЗПСМ, 10 ліжок – Н-Петрівська АЗПСМ, 10 ліжок – Гур’ївська АЗПСМ)

Медична допомога населенню надається за спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина, педіатрія, терапія, медичний статистик, медична сестра загальної практики-сімейної медицини.

Новоодеський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги є комунальним закладом охорони здоров′я Новоодеської районної ради, що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню сіл, селищ Новоодеського району та міста Нова Одеса. Центр ПМСД створений рішенням Новоодеської районної ради №5 від 15 серпня 2012 року, який розпочав свою роботу 01.01.2013 року на базі частини майна Новоодеської ЦРЛ.

Ліцензії:

 • Акредитаційний сертифікат І категорії Наказ від 15 січня 2020 року №27-Л
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України 09.08.2018 №1467. Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

ЦПМСД у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Власника та уповноваженого органу управління. Центр ПМСД є юридичною особою публічного права та неприбутковою установою.

Центр ПМСД передбачає проведення на території м. Нова Одеса та Новоодеського району заходів, спрямованих на:

 • забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою
 • забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги
 • проведення профілактичних щеплень
 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу
 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення
 • забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню м. Нова Одеса та Новоодеського району із закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта)
 • забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги
 • впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів
 • проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів
 • координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги
 • визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги тощо